Среда, 24.10.2018
Вся правда о Константиновке         Первый.Некоммерческий.Уютненький.


обро пожаловать!

У нас читают

Информация [592]

Праздники Украины
                                 

Главная » Статьи » Новости налоговой службы » Информация

Фискальная служба Константиновки разъясняет

К сведению граждан: за несвоевременную уплату налога за землю начисляется штраф и пеня

Константиновско-Дружковское управления ГУ ГФС в Донецкой области напоминает плательщикам платы за землю, что согласно Налоговому кодексу Украины начисления сумм платы за землю проводится органами фискальной службы (по месту нахождения земельного участка), которые присылают (вручают) плательщику по месту его регистрации налоговое уведомление-решение. Налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. Поскольку физические лица (граждане) несут ответственность за своевременное и полное погашение согласованного денежного обязательства, то если они в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения не платят согласованную сумму платы за землю, такие налогоплательщики привлекаются к ответственности в виде штрафа и пени.

 

Які дії необхідно здійснити ФОП для зняття з обліку в контролюючому органі, відносно якої в ЄДР внесено запис про припинення діяльності?

Зняття з обліку фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) в контролюючому органі здійснюється у порядку, встановленому п. 65.10 ст. 65, ст. 67 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок № 1588).
Згідно з розд. XI Порядку № 1588 підставою для зняття ФОП як платника податків з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням.
Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку.
Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.
Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, повинна закрити усі рахунки відкриті у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб) та в установлені строки подати відповідному контролюючому органу:
повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про закриття об’єкта оподаткування (у разі наявності), протягом 10 робочих днів після його закриття;
декларацію за останній базовий податковий (звітний) період.
Так, фізичні особи, які перебували на загальній системі, щодо яких починаючи з 01.01.2017 до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності, враховуючи п. 177.11 ст. 177 ПКУ, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
Фізичні особи, які застосовували спрощену систему оподаткування, враховуючи п. 294.6 ст. 294 ПКУ, подають податкові декларації востаннє за податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) ФОП, в тому числі ФОП – платниками єдиного податку подається протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (пп. 10, 11 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435).
Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення. Сплачується єдиний внесок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна» (п.п. 1 п. 13 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями).
Зняття з обліку ФОП – платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями). Такі перевірки проводяться у порядку, встановленому ПКУ.
Рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків – фізичної особи приймається керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) з урахуванням вимог ст. 78 – 82 ПКУ, яке оформлюється наказом. При цьому, термін протягом якого приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки, зокрема при припиненні діяльності ФОП, ПКУ не визначено.
Дані про зняття з ФОП як платника податків та як платника єдиного внеску передаються контролюючим органом до ЄДР та оприлюднюються на порталі електронних сервісів ЄДР.

 

Константиновские фискалы помогли с трудоустройством 362 гражданам

                 «Уже в сентябре 2018 года субъекты хозяйствования легализировали труд 39 своих наемных работников, 47 граждан получили статус предпринимателя», - отмечает заместитель Константиновско-Дружковского управления Главного управления ГФС в Донецкой области Наталья Гребенник.

Всего же с начала года трудовые договора заключили 362 работника, 378 граждан получили статус предпринимателя, еще 30 задекларировали полученные от различных видов деятельности доходы. Бюджет дополнительно получил 992,7 тыс.грн. налога на доходы физических лиц, 1,2 млн.грн. единого социального взноса, 584 тыс.грн. единого налога и 203 тыс.грн. военного сбора.

Кроме работы по легализации труда и заработной платы фискалами проводится постоянная работа с работодателями по повышению уровня заработной платы своим работникам. Благодаря этому направлению работы фискалов 236 работодателей повысили зарплату 309 своим работникам на общую сумму с начала года 1,9 млн.грн.

Как отмечают в Контантиновско-Дружковском управлении, такие результаты достигнуты благодаря проведению разъяснительной работы в СМИ, бесед с работодателями, совместных рейдов с местными органами власти и полиции, которые проводились в местах торговли и услуг, участию специалистов управления в комиссиях по легализации при местных органах власти.

 «Во время общения с юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без регистрации, использующими труд неоформленных наемных работников, наши специалисты рассказывают, как начать собственное дело, оформить наемных работников, а также какие последствия можно получить, нарушая законодательство. Так, осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой. За допуск неоформленного работника к работе (в т.ч. если оформили на неполный день, а работает весь день) можно получить штраф в размере 111 690 грн.», - отметила Наталья Гребенник

 

В Костянтинівці триває робота з легалізації праці та заробітної плати

Заступник начальника Костянтинівсько-Дружківського управління ГУ ДФС у Донецькій області Наталя Гребенник провела зустрічі з суб’єктами господарювання – роботодавцями, в ході яких розглядались питання дотримання законодавства про працю, а саме недопущення використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин, своєчасність та повнота виплати заробітної плати та перерахування податків до бюджету.

«Тільки у вересні 2018 року суб'єкти господарювання легалізували працю 39 своїх найманих працівників, 47 громадян отримали статус підприємця. Всього ж з початку року трудові договори уклали 362 працівника, 378 громадян отримали статус підприємця, ще 30 задекларували отримані від різних видів діяльності доходи. Бюджет додатково отримав 992,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, 1,2 млн.грн. єдиного соціального внеску, 584 тис.грн. єдиного податку та 203 тис.грн. військового збору. Крім роботи по легалізації праці та заробітної плати нами проводиться постійна робота з роботодавцями щодо підвищення рівня заробітної плати своїм працівникам. Завдяки цьому напрямку роботи 236 роботодавців підвищили зарплату 309 своїм працівникам на загальну суму з початку року 1,9 млн.грн.», - повідомила Наталя Гребенник

 Особливу увагу під час зустрічей було приділено сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, адже від цього залежить страховий стаж найманих робітників та своєчасність виплати пенсій. Роботодавцям також нагадали про відповідальність за порушення законодавства про працю.

                                                   

Понад 73% костянтинівських платників не відвідують податкову

«Тільки в серпні поточного року від костянтинівських платників нами прийнято та оброблено 6136 податкових звітів, з початку року їх надійшло майже 48 тисяч. Приємно відзначити, що більшість з них, а саме  - понад 73%  подано платниками в електронному вигляді», - повідомила в.о. начальника Костянтинівської державної податкової інспекції Костянтинівсько-Дружківського управління ГУ ДФС у Донецькій області Ірина Чуб

Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів, створення комфортних умов для платників є одним з пріоритетних напрямів роботи у розвитку партнерських стосунків між органами ДФС та платниками податків. Електронні сервіси ДФС – це реформування формату відносин з суб`єктами господарювання, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів фіскальної служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, а також знижуються корупційні ризики, завдяки уникненню безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів.
 «В 2018 році нами було визначено першочерговим завданням підвищення рівня подання звітності платниками в електронному вигляді та активне користування он-лайн сервісами ДФС. Для цього ми проводимо постійну роз’яснювальну роботу з платниками – засобами СМІ, телефоном та при особистому спілкуванні з відвідувачами Центру обслуговування платників. Наші фахівці проводять семінари та майстер-класи з метою підвищення обізнаності суб’єктів господарювання з можливостями електронного кабінету платника», - повідомляє Ірина Чуб.

Зазначимо, що сервіс «Електронний кабінет платника» надає майже повний спектр послуг як для суб’єктів господарювання, так і громадян, сприяє правильному i зручному обчисленню та своєчаснiй сплатi податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв). Для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення, оскільки він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Запрошуємо скористатися сервісами фіскальної служби на офіційному веб – порталі відомства за електронною адресою:www.sfs.gov.ua.

 

Фахівці Костянтинівсько-Дружківського управління взяли участь у засіданні районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

В Костянтинівській районній державній адміністрації днями відбулося засіданні районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати.

В засіданні прийняли участь постійні її члени – фахівці Костянтинівсько-Дружківського управління ГУ ДФС у Донецькій області.

До порядку денного засідання комісії були включені питання щодо дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, про заборгованість до бюджету зі сплати ЄСВ.

За результатами засідання, його учасниками були означені першочергові заходи та розроблено план дій, направлений на покращення ситуації з легалізації праці, підвищення рівня заробітної плати найманих працівників, стабільного надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджету.   

 

Костянтинівські фіскали продовжують практику надання інформаційно-консультаційної підтримки в Центрі розвитку підприємництва 

В Костянтинівському міському центрі зайнятості на постійній основі проводиться робота центру розвитку підприємництва «ПровідNuk». В рамках роботи центру відбувся черговий тренінг щодо основ бізнес - планування за участю представників органів місцевої влади та Костянтинівсько-Дружківського управління ГУ ДФС у Донецькій області.
Фіскали надали змістовні консультації учасникам тренінгу, пов’язані з реєстрацією і організацією бізнесу, нарахуванням і сплатою податків, термінів подання звітності контролюючим органам.
Особливу увагу було приділено питанню подання звітності в електронному вигляді та електронним сервісам Державної фіскальної служби, а також роботі Центру обслуговування платників.

В тренінгу прийняли участь 12 осіб, в тому числі 6 безробітних та шукачів роботи і 6 представників діючих підприємців.

Електронні сигарети та змінні картриджі до них не є підакцизними товарами

Сватівська ОДПІ інформує, що відповідно до пп.213.1.9 Податкового Кодексу України (далі ПКУ) обєктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Згідно з пп. 14.1.212 ПКУ реалізацією субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших обєктах громадського харчування. До тютюнових виробів належать сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Перелік підакцизних товарів із зазначенням видів товарів згідно з УКТ ЗЕД і ставок акцизного податку визначено ст. 215 ПКУ. Відповідно до пп. 215.3.2 ПКУ до підакцизних товарів належать тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну за кодами 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, 2403 згідно з УКТ ЗЕД.

Методичними рекомендаціями передбачено, що класифікація електронних сигарет та змінних картриджів до них здійснюється таким чином.

Електронна сигарета – працюючий на елементі живлення мікроелектронний пристрій, який нагріває рідину, що містить пропіленгліколь, ароматизатор з нікотином або без нікотину.

Пара, що утворюється, імітує традиційний процес паління сигарет. Пристрій може мати вигляд звичайної сигарети, сигари або люльки для паління або іншої форми. Під час вдихання потік повітря активізує парогенератор, у якому відбувається нагрівання рідини та перетворення її в пару, що нагадує тютюновий дим. Товар представлено у наборі для роздрібної торгівлі, який також містить зарядний пристрій, шнур живлення й набір запасних патронів та класифікується у товарній позиції 8543. Класифікація змінних картриджів для електронних сигарет здійснюється відповідно до складу рідини у товарній позиції 3824.

Таким чином, електронні сигарети та змінні картриджі до них не є підакцизними товарами згідно з ПКУ та їх реалізація не оподатковується акцизним податком.

 

Про експериментальний проект у сфері РРО

Костянтинівська ОДПІ нагадує, що Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 13 червня 2018 року № 472 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій».

ДФС спільно з Міністерством фінансів України розпочав пілотний проект щодо впровадження інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій, який триватиме до 31 грудня 2019 року.

Новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів - це технологічне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування РРО.

Така новітня модель передбачає запровадження альтернативи касовим апаратам – замість традиційних РРО надана можливість використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші сучасні засоби комунікації.

Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей комплексів, які виявили зацікавленість щодо участі в експериментальному проекті.

Нова інформаційна система передбачає оnline реєстрацію персональних компютерів, планшетів, смартфонів, без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребує абонентської плати за користування нею.

 

 

Нові мінімальні ціни на алкоголь вже з 02 жовтня!

Костянтинівсько-Дружківське управління ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 748 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957» (далі – Постанова № 748) прийнято рішення здійснити коригування мінімальних цін на алкогольні напої.

Зокрема, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено:

► на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4 – 19,6 %;

► віскі, ром та джин на 12 %;

► коньяк (бренді) на 6,6 – 9,5 %;

► вина на 4,5 – 13,5 %.

Так, наприклад, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра вмістом спирту 40 % підвищено з 79,55 до 89,40 гривень, або на 12,4 %. Це пов’язано з тим, що запроваджений у вересні 2017 року розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, оскільки: збільшились ставки акцизного податку, зокрема, на коньяк – на 20 %, підвищилась ціна на спирт, відбулось зростання інших складових цін.

Крім того, Постановою № 748 визначено, що мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв заокруглюються:

· у бік зменшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 1 до 4 копійок;

· у бік збільшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 5 до 9 копійок.

Постанова № 478 опублікована 22.09.2018 в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» № 78 (6294) та набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, тобто 02 жовтня 2018 року.

Вчасно сплатіть податки!          

Нагадуємо, що на відміну від граничних строків подання звітності та сплати ЄСВ (які переносяться на наступний за вихідним або святковим робочий день), для строків сплати податків та зборів таке перенесення не передбачено.

Отже податки та збори, передбачені ПКУ, останній строк сплати яких спливає у неробочий (вихідний або святковий) день, необхідно сплатити напередодні.

28 вересня 2018 року останній день сплати:

- податку на додану вартість за серпень 2018 року;

- плати за землю за серпень 2018 року;

- податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2018 року;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2018 року;

- акцизного податку за серпень 2018 року;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за серпень 2018 року;

-звітупро контрольовані операції за 2017 рік.

 

ФОП – іноземці сплачують єсв на загальних підставах

Іноземний громадянин, який бажає вести бізнес та легально отримувати доходи в Україні, може зареєструватися підприємцем.

Він самостійно обирає систему оподаткування та сплачує податки і збори відповідно до законодавства України. Не є виключенням і єдиний соціальний внесок.

Єдиний внесок сплачується за ставкою 22 відсотки як з доходу, отриманого ним від здійснення підприємницької діяльності, так і з заробітної плати найманих працівників.

 

Категория: Информация | Добавил: konstantinovka (27.09.2018)
Просмотров: 5 | Рейтинг: 0.0/0 |
Поделиться
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Наш опрос

Какой год считать датой рождения Константиновки:
Всего ответов: 254
Мини-чат
Статистика

На ВПК онлайн : 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Погода в Константиновке

почем валюта?

Последние комментарии

Хороший прикол с велосипедом. Видимо, в Европу на ...

Понравился снимок с велосипедом. Это, видимо, в Ев...

Ну ти, друже, чуть не увесь мій фейсбук сюди запхн...

Из всех перезагрузок ничего хорошего не будет.Каки...

Правильно,админ.Все они одним миром или элем мазан...

Чай уже купил, под следующие выборы приеду, вручу....

Cпасибо за коммент, содержащий экономическую оценк...

Админ пытается донести, что сила ночи, сила дня - ...

 

Последние объявления

[19.06.2013][Реклама, оформление]
Рекламное агентство полного цикла "Клад" (0)
[17.05.2013][Фото, видео съемка]
Свадебная фото/видеосъемка Константиновка (0)
[12.03.2013][Разное...]
Святогорск отдых в детском лагере Чкалова (0)
[02.01.2013][Ремонт]
Ремонт и реставрация ванн в Константиновке (1)
[27.11.2012][Комплектующие]
Куплю модем 3G Huawei Е1550 Е171 или Е173 (2)

Copyright MyCorp © 2018

24.10.2018