Среда, 20.02.2019
Вся правда о Константиновке         Первый.Некоммерческий.Уютненький.


обро пожаловать!

У нас читают

Информация [595]

Праздники Украины
                                 

Главная » Статьи » Новости налоговой службы » Информация

Костянтинівська ОДПІ відповідає на питання платників податків

Костянтинівська об’єднана державна податкова інспекція нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів: особисто платником податків або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису

 

Щоденно опрацьовуються документи на розблокування податкових накладних

Всі надані платником податків пакети документів опрацьовуються щоденно в порядку отримання документів.

Відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями платник податків має право подати документи та пояснення до ДФС протягом 365 календарних днів з дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

Всі надані платником податків пакети документів, вичерпний перелік яких затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 567, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 754/30622, опрацьовуються щоденно в порядку отримання документів.

Відповідно до п. 21 Порядку роботи комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) або відмову в такій реєстрації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 566, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 752/30622, рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Це рішення підписується, реєструється та надсилається платнику податків у порядку, встановленому ст. 42 розд. ІІ Податкового кодексу Україн, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу Україн.

 

Порядок сплати ПДФО, якщо нерухомість здана в оренду.

Згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Податкового кодексу України.

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець.

При цьому:

а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом України для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації;

б) при вчиненні нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 103.09).

 

Спадщина у вигляді грошових заощаджень, поміщених до 02.01.1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб

Грошові заощадження, поміщені до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Отже, грошові заощадження, поміщені до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, отримані у вигляді спадщини від фізичної особи - резидента, незалежно від ступеня спорідненості зі спадкодавцем, оподатковуються у спадкоємця за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Зазначена норма визначена пп.«в» пп.174.2.1 ст.174 Податкового кодексу України.

 

До уваги новостворених платників податків!

Особи, які вирішили розпочати власну справу, мають спочатку звернутися до державного реєстратора. Після внесення відомостей про реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідні відомості передаються до Державної фіскальної служби України (далі – ДФС). Робиться це у день проведення реєстраційної дії, для взяття на облік як платника податків та як страхувальника–платника ЄСВ.

На даний час інформаційна взаємодія між ЄДР та інформаційними системами ДФС здійснюється у робочий час з інтервалом не більше ніж 2 години.

Взяття на облік юридичних осіб та ФОП як платників податків та як платників єдиного внеску в контролюючих органах підтверджується відомостями, що оприлюднені на порталі електронних сервісів Мін’юсту.

Також дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб та ФОП та дані Реєстру страхувальників щоденно оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.

Довідково: взаємодія між органами ДФС та ЄДР здійснюється відповідно до наказу Мінюсту та Мінфіну України від 18.03.2016 №759/5/371 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України».

 

ПОДАТКОВИЙ БОРГ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Відповідно до п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Погашення податкового боргу – зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

Згідно з п.п. 8 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Крім того, у разі наявності у платника єдиного податку податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів реєстрація платником єдиного податку може бути анульована за рішенням контролюючого органу (п.п. 3 п. 299.10 ст. 299 ПКУ).
У разі несплати боргу протягом зазначеного строку контролюючий орган анулює реєстрацію платника єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.

 

Відповіді з питань оподаткування отримай за допомогою ЗІР

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) наповнюється інформацією, яка містить загальну позицію Державної фіскальної служби із застосуванням норм податкового, митного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, без врахування особливостей конкретного платника податків та специфіки конкретних ситуацій.

У розділах ЗІР: «Запитання – відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Єдиний реєстр ІПК та письмові звернення» інформація систематизована по тематиках:

- оподаткування;

- державна митна справа;

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- електронний цифровий підпис.

Функціонал ресурсу забезпечує можливість пошуку інформації по певному податку, напрямку діяльності, в т.ч. з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, розміщених в Базі знань, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані з використання Бази знань, назвах нормативних та інформаційних документів, а в перспективі запровадження інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи.

 

Фіскальна служба переходить на електронне спілкування

Суб’єкти господарювання, бухгалтери та пересічні громадяни вже не уявляють своєї професійної діяльності без використання можливостей Інтернету та електронних сервісів, які наразі активно пропонують різні служби, організації та підприємства.

Державна фіскальна служба цього року зробила значний крок на шляху переходу спілкування з платниками податків в електронному вигляді – з 1 січня почав функціонувати «електронний кабінет платника». Про можливості «електронного кабінету», переваги, проблемні питання та перспективи он-лайн спілкування розповіла начальник управління обслуговування платників Костянтинівської ОДПІ Ірина Чуб під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Ірино Євгеніївно, що собою представляє «електронний кабінет платника»?

«Електронний кабінет платника» - це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету.

Завдяки такому сервісу у платників податків є можливість працювати з органами фіскальної служби дистанційно у режимі реального часу.

Слід зауважити, що доступ до усіх функцій електронного кабінету платника стає можливим тільки за допомогою ключів електронного цифрового підпису, які можна безкоштовно отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів від Державної фіскальної служби, або у будь-якому іншому центрі видачі електронних ключів. Усі контакти центрів сертифікації та консультації з питань отримання ключів можна отримати в нашому Центрі обслуговування платників.

За допомогою «електронного кабінету» платники мають змогу користуватися такими сервісами, як: новини, інформація з реєстрів; податковий календар; бланки податкової звітності; облікові дані платника; перегляд та подання звітів; листування з органами ДФС: створення та відправка листів, скарг тощо; стан розрахунків з бюджетом; інформація про рахунки, оплата податків онлайн для фізичних осіб та інші.

Чи багато платників звітують до податкової в електронному вигляді?

На сьогодні майже 70% Костянтинівських платників вже перейшли на електронне звітування та спілкування з фіскальною службою. Слід зазначити, що серед юридичних осіб  більшість підприємств звітують он-лайн, тоді як по фізичних особах – підприємцях цей показник гірший. Тому зараз ми приділяємо особливу увагу проведенню роз’яснювальної роботи серед підприємців. Деякі з них отримавши ключі електронного цифрового підпису так і не користувалися  ними ні разу, продовжуючи подавати звіти на паперових носіях, замовляти довідки та проводити звірки по своїх платежах, відвідуючи податкову інспекцію. Хоча б могли все це робити через «електронний кабінет» у зручний для них час та у зручному місці.

Можливо, підприємці, які подають звітність раз на квартал чи раз на рік вважають, що їм простіше раз прийти до податкової та відзвітуватися?

Так, є підприємці, які саме так вважають. Але, хочу звернути увагу, що «електронний кабінет платника» це не тільки подання звітності, це отримання інформації про своїх контрагентів, проведення звірки по сплачених податках, реєстрація податкових та акцизних накладних. Крім того, форми звітності в «кабінеті» завжди актуальні, а Ваш звіт перевіряється на наявність помилок. Зауважу, що сервісів багато, та вони постійно оновлюються і їх кількість зростає. Крім того, відповідно до податкового законодавства, звітність до податкової має право надавати тільки сам підприємець, або уповноважена на те особа. Тобто, якщо підприємець з яких-небудь причин не може особисто прийти до податкової та подати звіт, він повинен скласти та завірити відповідно до законодавства довіреність на іншу особу, або приготуватись сплачувати штрафні санкції за неподання звітності. Звітувати ж в електронному вигляді підприємець може навіть у себе вдома.

Для того, щоб підприємці могли вільно користуватися всіма сервісами, починаючи з жовтня ми запровадили для них проведення майстер-класів по роботі в «електронному кабінеті». Усі бажаючі можуть зареєструватися за номером 2-11-86. Крім того, для підприємців, які не мають технічної можливості звітувати в електронному вигляді, в Центрі обслуговування платників Костянтинівської ОДПІ є «кімната платника податків», обладнана комп’ютером з доступом до мережі Інтернет. Фахівці Центру, за необхідності, допоможуть та нададуть консультації з питань електронних сервісів.

Якщо суб’єкт господарювання отримав ключі електронного цифрового підпису, він може відразу подавати звітність та писати листи до податкової?

Щоб розпочати подачу податкової звітності в електронній формі, слід укласти з територіальним органом ДФС договір «Про визнання електронних документів». Зазначу, що з 15 листопада набере чинності новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, встановлений наказом мінфіну від 06.06.2017 №557. Порядком передбачається подання Заяви про приєднання до Договору в електронному вигляді. Договори про визнання електронних документів, чинні на день набрання чинності Порядком №557, продовжують діяти до виникнення підстав, зазначених у розділі ІІІ цього Порядку (ініціатива підприємця про припинення договору, припинення підприємницької діяльності, завершення терміну дії ключа електронного підпису, смерть платника).

   Чи є у вас якісь побажання до підприємців?

Бажаю усім підприємцям завжди йти у ногу з часом. Використовувати усі можливості, які їм зустрічаються та можуть принести користь. Реформування фіскальної служби виводить спілкування податківців та платників податків на новий рівень – електронний. Ще на так давно усі ці можливості нам здавались майже нереальними, а сьогодні це стає нормою життя та повсякденною працею. Фахівці Центру обслуговування платників Костянтинівської ОДПІ завжди готові допомогти у разі виникнення проблем у підприємців, які бажають звітувати та отримувати інші сервіси в електронному вигляді. Звертайтесь, запитуйте, розвивайтесь та ставайте сучасними і успішними, а ми вам готові у цьому допомагати.

 

 

 

 

Категория: Информация | Добавил: konstantinovka (12.10.2017)
Просмотров: 36 | Рейтинг: 0.0/0 |
Поделиться
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Наш опрос

Какой год считать датой рождения Константиновки:
Всего ответов: 254
Мини-чат
Статистика

На ВПК онлайн : 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Погода в Константиновке

почем валюта?

Последние комментарии

Хороший прикол с велосипедом. Видимо, в Европу на ...

Понравился снимок с велосипедом. Это, видимо, в Ев...

Ну ти, друже, чуть не увесь мій фейсбук сюди запхн...

Из всех перезагрузок ничего хорошего не будет.Каки...

Правильно,админ.Все они одним миром или элем мазан...

Чай уже купил, под следующие выборы приеду, вручу....

Cпасибо за коммент, содержащий экономическую оценк...

Админ пытается донести, что сила ночи, сила дня - ...

 

Последние объявления

[19.06.2013][Реклама, оформление]
Рекламное агентство полного цикла "Клад" (0)
[17.05.2013][Фото, видео съемка]
Свадебная фото/видеосъемка Константиновка (0)
[12.03.2013][Разное...]
Святогорск отдых в детском лагере Чкалова (0)
[02.01.2013][Ремонт]
Ремонт и реставрация ванн в Константиновке (1)
[27.11.2012][Комплектующие]
Куплю модем 3G Huawei Е1550 Е171 или Е173 (2)

Copyright MyCorp © 2019

Chernokrylay(40) 20.02.2019